/top1.jpg
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Złotej im. Marii Konopnickiej

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Opublikowano w December 18, 2018
Napisany przez SOSW
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

jest przeznaczone dla małych dzieci wykazujących nieprawidłowości w  rozwoju psychoruchowym oraz ich rodzin;
sprzyja pokonywaniu problemów rozwojowych, przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki w szkole we właściwym czasie, uzyskaniu samodzielności odpowiedniej do wieku i osiągniętego rozwoju;
ma na celu stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka;
w skład zespołu WWRD wchodzą w zależności od potrzeb dziecka: pedagog, oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog, logopeda, fizjoterapeuta, terapeuta SI  oraz inni specjaliści;
 terapia obejmuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną, logopedyczną i rehabilitacyjną od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole.

             WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
 – TA FORMA POMOCY DLA DZIECI UDZIELANA JEST W SOSW W ZŁOTEJ  BEZPŁATNIE
 

GALERIA ZDJĘĆ PROGRAMU " ZA ŻYCIEM"


REGULAMIN PROGRAMU- " ZA ŻYCIEM"
realizowanego przez Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im.Marii Konopnickiej w Złotej

SOSW w ZŁOTEJ jako ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczy
 

Baza instytucji świadczących pomoc i wsparcie dzieciom
oraz ich rodzicom
w ramach programu "Za życ
iem"


Zapytania ofertowe- Program " Za życiem" -17.12.2019r

Rozstrzygnięcie rozeznania cenowego- 08.01.2020r

 

Zapytania ofertowe- Program " Za życiem" - 15.01.2020 r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego- 30.01.2020 r.


Zarządzenie Dyrektora SOSW w Złotej w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu programu "Za życiem"
 

Podsumowanie Programu "Za życiem" w 2019 roku
 

Zapytanie ofertowe- Program"Za życiem"- 14.09.2020 r.
 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego-29.09.2020 r.
 

Zapytanie ofertowe- Program " Za życiem"- 30.11. 2020 r.
 

Zapytanie ofertowe- Program " Za życiem"- rok 2021
 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego- 11.01.2021 r.
 

Podsumowanie Programu - "Za życiem" w 2020 roku

Komentarze

Nie ma komentarzy

Posting comments after has been disabled.