/top1.jpg
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Złotej im. Marii Konopnickiej

NASZA SZKOŁA MA JUŻ 50 LAT!!!

Opublikowano w: October 24, 2013
Kategoria: Rok Szk. 2013/2014
Napisany przez: SOSW
Uroczystości jubileuszowe w SOSW w Złotej rozpoczęły się od złożenia kwiatów przez dyrekcję i reprezentację uczniów na grobie
założyciela i pierwszego dyrektora placówki – Mariana Mazgaja. Później w Kościele parafialnym w Złotej odbyła się msza św.

Najważniejszą część uroczystości jubileuszowych rozpoczęło przemówienie dyrektora SOSW Bożeny Barwiołek, która podkreśliła, że Jubileusz szkoły jest okazją „do refleksji i kreślenia planów na przyszłość” oraz do wspomnień „ludzi, których zaangażowanie i codzienny trud złożyły się na dzisiejszy klimat i atmosferę placówki”.Dyrektor placówki powitała też licznie przybyłych do Ośrodka gości m.in.: wicestarostę brzeskiego Ryszarda Ożóga, dyrektora Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Brzesku –  Janinę Motak, starszego wizytatora Kuratorium Oświaty
w Tarnowie – Stanisława Srebro.

 Później nastąpiło ślubowanie uczniów klas pierwszych, którzy oficjalnie dołączyli do społeczności szkolnej złockiego Ośrodka. Następnie dyrektor wręczyła - szczególnie zasłużonym nauczycielom, wychowawcom i pracownikom - nagrody dyrektora szkoły.

Podczas uroczystości zaproszeni goście na ręce dyrektor Ośrodka przekazywali gratulacje oraz życzenia.  Z okazji tego wyjątkowego Jubileuszu Starostwo Powiatowe w Brzesku przekazało Ośrodkowi  - tablicę interaktywną.

Na część artystyczną Jubileuszu złożyły się: prezentacja multimedialna (będąca swoistego rodzaju sentymentalną wędrówką po historii SOSW w Złotej); przedstawienie pt. „Wyśpiewać dziś chcemy Wam życzenia” oraz „Stefek Burczymucha”; występ Patrycji Wójcik, pokaz tańca nowoczesnego, przedstawienie pt. „Wspomnienia z sentymentem”, tańce ludowe.
Kulminacyjnym punktem programu okazał się wjazd na scenę okazałego, jubileuszowego tortu.

Jubileusz 50 lecia okazał się wspaniałym momentem do podsumowań, refleksji, wniosków. Wywołał czar wspomnień i łzy wzruszenia na niejednej twarzy...
 
zobacz więcej zdjęć                                                                      opr. M. Dudek