/top1.jpg
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Złotej im. Marii Konopnickiej

Wycieczka do Żarnowca

Opublikowano w: November 26, 2013
Kategoria: Rok Szk. 2013/2014
Napisany przez: SOSW


Żarnowiec to  miejscowość położona w woj. podkarpackim, z którą

przez 7 lat związane było życie M. Konopnickiej- patronki szkoły.


  W wycieczce wzięli  udział: Dyrektor SOSW w Złotej – p. Bożena

Barwiołek, uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Szkoły

Przysposabiającej do Pracy oraz wychowawcy klas.

         Głównym punktem programu wycieczki było zwiedzanie

Muzeum M. Konopnickiej. Muzeum to tworzy dworek z XVIII w.

przebudowany z końcem XIX w. oraz zabytkowy park o powierzchni

3,6 ha, które przekazane zostały M. Konopnickiej w 1903r. w darze

narodowym z okazji Jubileuszu 25 – lecia pracy pisarskiej.

          Wycieczka do Żarnowca była wyjątkowa. Przepiękny dworek

wywarł duże wrażenie na wszystkich. A myśl, że to właśnie w nim

mieszkała patronka naszej szkoły skłonił do powzięcia decyzji

o ponownym
odwiedzeniu Żarnowca w niedalekiej przyszłości.

 
opr. M. Dudek