/top1.jpg
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Złotej im. Marii Konopnickiej

"Jak radzić sobie z przemocą?"- warsztaty

Opublikowano w: March 17, 2016
Kategoria: Rok Szk. 2015/2016
Napisany przez: SOSW


Tematem warsztatów była przemoc rówieśnicza. Podczas zajęć prowadzonych przez p. B.Łyduch wychowankowie dowiedzieli się jak reagować na przemoc rówieśniczą oraz poznali możliwości uzyskania pomocy. Uzyskali wiedzę o telefonie zaufania, zasadach jego funkcjonowania i przeznaczania a także zostali zachęceni do szukania pomocy w sytuacjach trudnych dla siebie i innych. Warsztaty cieszyły się niesamowitym zaangażowaniem ze strony uczniów, chętnie udzielali odpowiedzi na postawione przez prowadzącą pytania a na zakończenie za swoją aktywność otrzymali słodkie „upominki”. Dziękujemy p.psycholog za możliwość uczestnictwa naszych wychowanków w zajęciach oraz liczymy na dalszą wspołpracę.
                                                                                                                                              opr. B. Ćwioro