/top1.jpg
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Złotej im. Marii Konopnickiej

Relacja z uroczystego otwarcia wystawy fotografii

Opublikowano w: September 26, 2016
Kategoria: Rok Szk. 2016/2017
Napisany przez: SOSW


Wystawa nosi tytuł „Z odwagą, z miłością, bez lęku…”. Zdjęcia prezentowane podczas wystawy przedstawiają dzieci i młodzież SOSW w Złotej oraz ich Rodziców, opiekunów i wychowawców. To ponad 70 fotografii. Powstały one podczas turnusu rehabilitacyjnego zorganizowanego przez SOSW, który miał miejsce w maju 2016r. w Sarbinowie Morskim.

 Organizatorami wystawy są: PiMBP w Brzesku, SOSW w Złotej oraz działające przy SOSW Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym „W stronę tęczy”. Honorowy patronat nad wystawą objął Starosta brzeski – p. A. Potępa.

  Uroczyste otwarcie wystawy miało miejsce 15 września o godzinie 17.00 w Sali wystawienniczo – odczytowej PiMBP w Brzesku.  Głównym punktem programu był montaż słowno – muzyczny przygotowany przez dzieci i młodzież SOSW w Złotej. Uczniowie zaprezentowali wiersze krakowskiej poetki Ewy Stadtmuller.

 Podczas uroczystości głos zabrali: autorka zdjęć – p. J. Dębiec, Dyrektor PiMBP w Brzesku – p. K. Legutek, Dyrektor SOSW w Złotej – p. B. Barwiołek, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym „W stronę tęczy” – p. B. Wiewióra, Starosta Powiatu Brzeskiego – p. A. Potępa. Pani Joanna odczytała list znanego dziennikarza, Wojciecha Bonowicza, który wystosował go do wszystkich uczestników uroczystości.
  Oprócz wspomnianych wcześniej znamienitych gości, wernisaż swoją obecnością zaszczycili m.in.: uczniowie SOSW w Złotej i ich Rodzice, Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Brzesku – p. J. Motak, Wizytator – p. R. Ostrowski, Wiceburmistrz Czchowa – p. T. Płachta z żoną, dziennikarz muzyczny Radia Kraków – p. J. Skarżyński z żoną, artysta estradowy – p. J. Należyty, Dyrektor DPS w Brzesku – siostra M.Sereda, klasa dziennikarska z ZSP nr 1 w Brzesku wraz z p. E. Godlewską - Jeneralską, członkowie grupy „Nasza Chata” z Czchowa, Nauczyciele i Wychowawcy SOSW w Złotej.

   Podczas wernisażu został zaprezentowany – specjalnie przygotowany na tę okazję – kalendarz na rok 2017. Kalendarz ten powstał z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym „W stronę tęczy” a jego bohaterami są wychowankowie SOSW w Złotej.
 Kalendarz można nabyć w PiMBP w Brzesku, SOSW w Złotej oraz w redakcji „Czasu Czchowa”.
  Wystawę „Z odwagą, z miłością, bez lęku…” można oglądać do końca września w Sali wystawienniczo – odczytowej PiMBP w Brzesku zaś do 31 października w holu RCKB
   opr. M. Dudek 
 
                                             zobacz  więcej zdjęć