/top1.jpg
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Złotej im. Marii Konopnickiej

Gminny Konkurs „Wiesław Drabik dzieciom”

Opublikowano w: February 23, 2017
Kategoria: Rok Szk. 2016/2017
Napisany przez: SOSW

W tym roku podjęliśmy się realizacji kolejnego projektu-  „Wiesław Drabik dzieciom”. Niezmiennie, inicjatorami i organizatorami projektu były: p. Maria Dudek, p. Urszula Mazgaj oraz p. Krystyna Ojczyk - Średniawa przy wsparciu Dyrekcji SOSW w Złotej, Nauczycieli oraz działającego przy naszym Ośrodku

Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym „W stronę tęczy”.

Projekt składał się z kilku etapów. W pierwszej fazie uczniowie poznawali utwory autorstwa p. W. Drabika. Następnie odbył się ogólnoszkolny Konkurs Recytatorski, czyli  teatralno – estradowy popis naszych podopiecznych.

   Najważniejszym przedsięwzięciem projektu „Wiesław Drabik dzieciom” był GMINNY KONKURS CZYTELNICZO – PLASTYCZNY. W konkursie wzięli udział uczniowie Szkół Podstawowych z gminy Czchów: Jurkowa, Tymowej, Tworkowej, Złotej i Czchowa oraz uczniowie ze szkół zaprzyjaźnionych z naszą placówką z gmin sąsiednich: Lewniowej, Iwkowej, Gnojnika oraz Zakliczyna. Prace plastyczne wykonali również wychowankowie naszego Ośrodka. Ogólnie otrzymaliśmy 109 prac. Każda praca to ilustracja wybranego utworu p. W. Drabika.

  Rozwiązanie Konkursu odbyło się 23 lutego podczas uroczystej Gali podsumowującej projekt. Uczestniczył w niej: znany krakowski pisarz – p. Wiesław Drabik, Dyrekcja naszej szkoły, zaproszeni goście (Rodzice uczniów i uczestnicy Gminnego Konkursu Czytelniczo – Plastycznego wraz z Nauczycielami) oraz cała nasza szkolna społeczność.
 Galę uświetnił pokaz multimedialny poświęcony twórczości W. Drabika, animowane wersje piosenek dla dzieci oraz występ laureatów ogólnoszkolnego Konkursu Recytatorskiego, którzy ubrani w barwne kostiumy zaprezentowali swoje recytatorsko - aktorskie umiejętności przed samym autorem wierszy.

  To wyjątkowe spotkanie zakończyło się ogłoszeniem wyników Gminnego Konkursu Czytelniczo – Plastycznego oraz wręczeniem dyplomów uznania i nagród laureatom Gminnego Konkursu Czytelniczo – Plastycznego, ogólnoszkolnego Konkursu Recytatorskiego oraz Nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do obu konkursów.

Potem nadszedł czas na wspólne zdjęcia laureatów konkursu z p. Wiesławem. Na zakończenie sympatyczny i szczerze uśmiechnięty pisarz, rozdawał dzieciom autografy. Korzystając z okazji dziękujemy p. W. Drabikowi za przyjęcie zaproszenia na Galę i przyjazd do naszego Ośrodka.

Dziękujemy Pani Dyrektor i Pani Wicedyrektor  za umożliwienie realizacji kolejnego już projektu i pełnienie nad nim honorowego patronatu. Wszystkim Nauczycielom za wszelkiego rodzaju pomoc.

Szczególne podziękowanie kierujemy wreszcie pod adresem wszystkich młodych uczestników Konkursu Recytatorskiego i Gminnego Konkursu Czytelniczo – Plastycznego. Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu. To już za rok…
opr. M. Dudek
 


                         zobacz więcej zdjęć