/top1.jpg
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Złotej im. Marii Konopnickiej

Teatr profilaktyczny

Opublikowano w: March 17, 2017
Kategoria: Rok Szk. 2016/2017
Napisany przez: SOSW


Aktorzy teatru zaprezentowali nam dwa spektakle:dla młodzieży starszej pt: „Siódma pieczęć" ukierunkowany na przeciwdziałanie uzależnieniom: alkoholowi, nikotynie, dopalaczom, narkotykom oraz drugi spektakl dla młodzieży młodszej pt: „Kłopoty Misia Zdzisia”. Ten drugi to bajeczka promująca zasady bezpieczeństwa w różnych sytuacjach. Poruszał on zagadnienia dotyczące ogólnie rozumianego bezpieczeństwa zarówno w szkole, w domu, jak i na drodze.
Łatwowierność i naiwność dziecka są często przyczynami kłopotów. Dlatego też niezbędne  jest wyrobienie w dziecku odruchu nieufności wobec osób nieznajomych, nauczenie by zawsze mówiło gdzie idzie, z kim, o której godzinie wróci do domu, by podczas nieobecności dorosłych nikomu nie otwierało drzwi. Bardzo ważnym tematem jest także sztuka asertywnego zachowania. Również bezpieczeństwo na drodze i zapobieganie wypadkom drogowym nie może zostać przemilczane. Korzystanie z urządzeń elektrycznych, niekontrolowane zażywanie leków, picie nieoznakowanych napojów – to także sytuacje mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo naszych pociech. Musimy zrobić wszystko, aby nasze dziecko było bezpieczne na co dzień.
opr. D. Musiał