/top1.jpg
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Złotej im. Marii Konopnickiej

​Pamiętamy o majowych kartach z historii Polski

Opublikowano w: April 28, 2017
Kategoria: Rok Szk. 2016/2017
Napisany przez: SOSWUczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej pod kierunkiem p. D. Musiał, p. D. Ligęza, p. A. Dudek przedstawili montaż słowno- muzyczny.
Rozpoczęliśmy tradycyjnie od uroczystego odśpiewania hymnu państwowego- " Mazurka Dąbrowskiego"

Zgodnie ze scenariuszem zadaniem młodzieży było przygotowanie okolicznościowej gazetki w oparciu o zgromadzone materiały: zdjęcia i obrazy. Ostatecznie wspólny wysiłek został uwieńczony sukcesem-  powstała gazetka i prezentacja multimedialna.

W czasie występu ponownie pięknie wybrzmiały pieśni: „ Witaj Majowa Jutrzenko”, „ Polonez 3 Maja”

Aktorzy przypomnieli sobie i całej społeczności szkolnej okoliczności wydarzeń związanych z dniem 3 maja 1791r- pamiętając, ze naród który nie zna swojej przeszłości umiera i nie buduje przyszłości”…..
opr.D. Ligęza