/top1.jpg
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Złotej im. Marii Konopnickiej

Gminny Konkurs Czytelniczo – Plastyczny pod hasłem „Wanda Chotomska dzieciom”

Opublikowano w: April 4, 2019
Kategoria: Rok Szk. 2018/2019
Napisany przez: SOSW
Realizacja projektu „Wanda Chotomska dzieciom” wymagała bardzo wielu przygotowań i starań nauczycieli naszej szkoły, zaangażowanych w organizację konkursu. Niezmiennie jego organizatorami pozostają: p. Urszula Mazgaj, p. Krystyna Ojczyk – Średniawa, p. Maria Dudek oraz p. Anna Bodek i p. Małgorzata Barwiołek - Wójcik  przy wsparciu Dyrekcji oraz działającego przy naszym Ośrodku Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Upośledzeniem Umysłowy„W stronę tęczy”.

Projekt składał się z kilku etapów. W pierwszej fazie uczniowie spotykali się z panią bibliotekarką i poznawali utwory autorstwa p. Wandy Chotomskiej. Następnie odbył się ogólnoszkolny Konkurs Recytatorski.
 Najważniejszym przedsięwzięciem projektu „Wanda Chotomska dzieciom” był GMINNY KONKURS CZYTELNICZO – PLASTYCZNY. W konkursie wzięli udział uczniowie ze Szkół Podstawowych gminy Czchów oraz dodatkowo uczniowie ze szkół zaprzyjaźnionych z naszą placówką  (Lewniowa, Iwkowa), należących do sąsiednich gmin. Prace plastyczne wykonali również wychowankowie naszego Ośrodka. Każda praca to ilustracja wybranego utworu p. Wandy Chotomskiej.    
 

Rozwiązanie Konkursu odbyło się 5 kwietnia podczas uroczystej Gali podsumowującej projekt. Galę uświetnił pokaz multimedialny poświęcony twórczości  Wandy Chotomskiej, animowane wersje piosenek autorstwa p. Wandy oraz występ laureatów ogólnoszkolnego Konkursu Recytatorskiego.

 
Spotkanie zakończyło się ogłoszeniem wyników Gminnego Konkursu Czytelniczo – Plastycznego, wręczeniem pamiątkowych orderów i słodkich nagród laureatom Gminnego Konkursu Czytelniczo – Plastycznego oraz ogólnoszkolnego Konkursu Recytatorskiego a także wykonaniem pamiątkowych zdjęć.

 
 

Dziękujemy Pani Dyrektor i Pani Wicedyrektor za umożliwienie realizacji projektu i pełnienie nad nim honorowego patronatu. Wszystkim Nauczycielom za wszelkiego rodzaju pomoc.
Szczególne podziękowanie kierujemy wreszcie pod adresem wszystkich młodych uczestników Konkursu Recytatorskiego i Gminnego Konkursu Czytelniczo – Plastycznego. Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu.
To już za rok…
opr. M. Dudek