/top1.jpg
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Złotej im. Marii Konopnickiej

OFERTA PRACY DLA NAUCZYCIELA

Opublikowano w: July 10, 2019
Kategoria: Rok Szk. 2018/2019
Napisany przez: SOSW


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Złotej
32-859 Złota 292
tel. 014 6639083

Poszukiwani pracownicy na stanowiska:
nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa Wymagania oraz informacje dodatkowe:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Złotej poszukuje nauczyciela:
1. nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa- 3 godziny (2 godziny w Szkole Podstawowej Specjalnej, 1 godzina w Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej)  

Wymagania:
1. Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa:
- studia kierunkowe  z przygotowaniem pedagogicznym
-ukończona oligofrenopedagogika


Rodzaj zatrudnienia: umowa od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r. –umowa na czas określony.
 
Miejsce pracy: SOSW Złota, 32-859 Złota 292
 
Oferty prosimy składać osobiście na adres podany wyżej lub e-mailem na adres: sosw_zlota@interia.pl
Telefon: 014 6639083