/top1.jpg
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Złotej im. Marii Konopnickiej

Dziękujemy za trud i poświęcenie!

Opublikowano w: October 29, 2019
Kategoria: Rok Szk. 2019/2020
Napisany przez: SOSW
 
Jak co roku, uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu szkoły. Następnie zabranie głosu została poproszona Dyrektor SOSW w Złotej – p. B. Barwiołek,która powitała przybyłych na uroczystość gości, Rodziców uczniów,kadrę nauczycielską, pracowników obsługowych oraz wszystkich wychowanków naszegoOśrodka.Pani Dyrektor złożyła życzenia pracownikom oświatowym z okazji ich święta, wręczyła też, tym najbardziej zasłużonym, Nagrody Dyrektora.
 

 
Głównym punktem programu uroczystości była część artystyczna. Na sceniezaprezentowali się kolejno uczniowie ze szkolnego koła teatralnego „Fantazja”oraz działający w naszym Ośrodku zespół „Piętrzaki z Gestem” 


                               

 
Po części artystycznej nowi wychowankowie Ośrodka oraz uczniowie klas
pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie oraz zostali pasowani przez p. Dyrektor na uczniów SOSW w Złotej.                                  

 
Uroczystość zakończył odświętny obiad, do którego zasiedli wspólnie: Dyrekcja,pracownicy Ośrodka, Rodzice uczniów oraz wszyscy wychowankowie naszego Ośrodka.
                                                zobacz więcej zdjęć
opr. M.Dudek