/top1.jpg
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Złotej im. Marii Konopnickiej

Nowoczesny interaktywny monitor dotykowy oraz laptopy w SOSW w Złotej

Opublikowano w: February 7, 2021
Kategoria: Rok Szk. 2020/2021
Napisany przez: SOSW
Interaktywny monitor oraz laptopy są przeznaczone do użytku przez uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia.

Pozyskany sprzęt okazał się niezwykle przydatny w okresie czasowego zawieszenia stacjonarnej nauki w Ośrodku w październiku ubiegłego roku.

Po powrocie do nauki stacjonarnej uczniowie wykorzystują monitor i laptopy podczas lekcji przedmiotowych oraz praktycznej nauki zawodu.

              

   Pozyskany sprzęt służy m.in. do oglądania filmowych adaptacji lektur szkolnych, oglądania filmów edukacyjnych pogłębiających omawiane treści z poszczególnych przedmiotów, prezentacji prac uczniów przygotowanych w formie multimedialnej.

Monitor wykorzystywany jest do wyświetlania treści przygotowanych przez nauczycieli oraz potrzebnych na bieżąco treści internetowych.

       Dużym zainteresowaniem wśród młodzieży Ośrodka cieszą się różnego rodzaju gry edukacyjne, wykorzystywane zwłaszcza podczas zajęć rewalidacyjnych.


                                                                                                            opr. M. Dudek