/top1.jpg
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Złotej im. Marii Konopnickiej

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Opublikowano w November 5, 2018

       

Od września 2018 r. w naszym Ośrodku realizowany jest projekt pt. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dotyczący wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz  biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży w tym zakup nowości wydawniczych. Projekt adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej.

W ramach tego projektu nasza Placówka otrzymała dotację w kwocie cztery tysiące złotych na zakup nowości czytelniczych przy wkład własnym tysiąc złotych.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności biblioteki szkolnej poprzez zakup nowości wydawniczych, wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych oraz współpracy między Placówką a bibliotekami publicznymi.

Zakupione w ramach projektu nowości wydawnicze z zakresu beletrystyki będą wykorzystywane do rozwijania zainteresowań czytelniczych uczniów jako ciekawa forma spędzenia wolnego czasu. W tym celu zostały przygotowane liczne działania promujące książkę oraz rozwijające kulturę czytelniczą.

                                                      

Czytaj więcej »