/top1.jpg
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Złotej im. Marii Konopnickiej

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Opublikowano w December 18, 2018

Jesteśmy JEDYNYM w powiecie ośrodkiem koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczym. Otrzymaliśmy dofinansowanie z programu " ZA ŻYCIEM" Priorytetem programu jest WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA i jego rodziny.

                 

Jeżeli Twoje dziecko posiada opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju z powodu wady wzroku, wady słuchu, niepełnosprawności ruchowej, wolniejszego i nieharmonijnego rozwoju, opóźnionego rozwoju mowy lub autyzmu, my przygotujemy je do podjęcia nauki w macierzystej szkole.

Czytaj więcej »