/top1.jpg
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Złotej im. Marii Konopnickiej

Historia Szkoły

     
   

 22 października 1963 roku

dokonano uroczystego otwarcia Szkoły Specjalnej w Złotej, pierwszej tego typu placówki w powiecie brzeskim.

W  budynku dawnej Szkoły Podstawowej mieścił się Internat,  natomiast lekcje
 odbywały się  w  salach wynajmowanych w nowej Szkole Podstawowej w Złotej.
Trudności lokalowe zmuszały do nauki na dwie zmiany. Klasy i sypialnie oświetlano lampami naftowymi. Brakowało bieżącej wody, toalety, telefonu. W miejscowym środowisku  krążyły  różne opinie, w większości nieprzychylne szkole i jej wychowankom.


             

Organizacji i pracy w Państwowym Zakładzie Wychowawczym (takiej nazwy używano na początku)  na prośbę Prezydium Państwowej Rady Narodowej Wydziału Oświaty i Kultury w Brzesku podjęli się jednak Państwo Maria i Marian Mazgajowie.


KALENDARIUM

lipiec 1964 

szkoła uzyskała oficjalne  orzeczenie organizacyjne, kierownik internatu p. Marian Mazgaj został mianowany dyrektorem PZW;
Placówka liczyła wówczas 34 uczniów, którzy z biegiem czasu swoim zachowaniem
 i pracą zmienili sądy miejscowej ludności.

1966

rozbudowa szkoły( powstają dwie nowe sale lekcyjne, pracownia krawiecka), podłączenie prądu elektrycznego;

1967

po raz pierwszy opuszcza ” szkolne mury” klasa VIII w liczbie 12 uczniów i klasa VII licząca 7 uczniów;

1969

po raz pierwszy zorganizowano wyjazd nad MorzeBałtyckie trasą Gdańsk- Oliwa- Sopot- Westerplatte- Gdynia pod kierownictwem p. E. Grzanki
Wyjazdy na specjalne turnusy rehabilitacyjne dla młodzieży naszego Ośrodka są organizowane do dzisjaj
 

1972

przełomowe  wydarzenie w dziejach szkoły- przeprowadzka do nowego Internatu
( z dostępem do bieżącej wody, centralnego ogrzewania, przestronnymi sypialniami) Budynek szkolny  pozostaje na dawnym miejscu, oddalonym od nowego internatu o około 2 km;

    

 1975

otwarto pierwszy oddział klasy „ życia” liczący 11 uczniów z niepełnosprawnością
w stopniu umiarkowanym i znacznym;

1986

p. Marian Mazgaj – wieloletni dyrektor, pedagog, założyciel PZW odchodzi na emeryturę;


1986

dyrektorem szkoły zostaje mianowany dotychczasowy kierownik Internatu-
p. Kazimierz Hojnowski;

1987

zmiana nazwy z Państwowego Zakładu Wychowawczego na Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy;
 

1987/1988

generalny remont budynku Internatu( wymiana pieców centralnego ogrzewania,renowacja dachu, ocieplenie budynku, odnowienie wszystkich pomieszczeń wewnątrz Internatu);
" duże zakupy"- wyposażenie placówki w nowe szafki pokojowe, meble, dywany, koce, kolorowy telewizor, magiel elektryczny, siatkę ogrodzeniową itp.
 

1991

przeniesienie siedziby  szkoły do budynku Internatu;

 


1994

wyjazd zagraniczny grupy uczniów i nauczycieli  SOSW  do BELGII, w odpowiedzi na zaproszenie tamtejszej Polonii pod kierownictwem p. S. Gurgula;

        


1997

dyrektorem SOSW w Złotej zostaje mianowana p. D. Piekielniak;
 

1997

utworzenie filii szkoły przy  Domu Pomocy Społecznej w Brzesku, gdzie
 prowadzone są do dzisjaj zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze dla dzieci z niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim;

 

 1998

modernizacja kotłowni na gazową, wygospodarowanie pomieszczenia na salę gimnastyczną ze sprzętem rehabilitacyjno- sportowym;

1999

organem prowadzącym nasz Ośrodek zostaje Starostwo Powiatowe w Brzesku;

 2002

rozpoczęcie prac przy nadbudowie piętra z przeznaczeniem na sale lekcyjne, pracownię praktycznej nauki zawodu, pracownię komputerową;

 
 

        

 


 

2004

dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotej  zostaje
p. Bożena Barwiołek;

2004

  uroczyste nadanie  imienia Marii Konopnickej SOSW w Złotej;


2004
 
wizyta grupy uczniów SOSW z opiekunami we LWOWIE na Ukrainie zorganizowana dzięki staraniom pani dyrektor B. Barwiołek
            


2005

rozpoczęcie działalności  Stowadzyszenia na rzecz dzieci z upośledzeniem umysłowym

"W STRONĘ TĘCZY" przy SOSW w Złotej;    zobacz więcej                         
                           

                           

    2006       

pozyskanie( w ramach projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny) nowoczesnego sprzętu i środków dydaktycznych ułatwiających kształcenie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

 2007/2008

powstaje tzw. Sala Doświadczania Świata,Centrum Informacji Multimedialnej, plac zabaw dla dzieci. Ośrodek wzbogaca się o windę oraz  nowego busa, następuje rozbudowa Ośrodka- powstają dodatkowe sale edukacyjno- rehabilitacyjne oraz gabinety specjalistów: psychologa, logopedy i pedagoga; zobacz więcej

 

udział w projekcie " Moja ojczyzna tam, gdzie moja szkoła" dotowanym przez Europejski Fundusz Społeczny dzięki któremu uczniowie Ośrodka mieli możliwość wyjazdów na wycieczki w różne miejsca Polski;

2013

uroczysty JUBILEUSZ 50- lecia istnienia SOSW w Złotej; zobacz więcej2014

udział  wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w turnusie rehabilitacyjnym nadmorskiej miejscowości Sarbinów

2015

ogranizacja Gminnego konkursu czytelniczo- plastycznego " Jan Brzechwa- dzieciom"2016

wystawa fotografii reportażowej p. Joanny Dębiec" Z odwagą, z miłością, bez lęku ..." 
2017

tygodniowy wyjazd 58- osobowej grupy uczniów SOSW wraz z rodzicami, opiekunami na wymarzoną wycieczkę do WŁOCH,  audiencja u papieża Franciszka; zobacz więcej