/top1.jpg
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Złotej im. Marii Konopnickiej

Nasza szkoła

     
     
   
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY
IM MARII KONOPNICKIEJ
32-859 ZŁOTA 292, GMINA CZCHÓW
TEL 0146845430; FAX 014 6639083

sosw_zlota@interia.pl

ORGAN PROWADZĄCY STAROSTWO POWIATOWE W BRZESKU
 
          


 
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Złotej jest placówką
dla dzieci z niepełnosprawnością umysłową w  stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim.
 
Nadrzędnym celem naszych działań pedagogicznych jest dobro dziecka i jego wszechstronny rozwój.
 
Pragniemy, aby każdy uczeń osiągnął optymalny poziom rozwoju pozwalający na możliwie największą samodzielność i komfort psychiczny.

 
W Ośrodku funkcjonują:
    
     Przedszkole
 
    Szkoła Podstawowa
 
    Szkoła Przysposabiająca do Pracy

    Szkoła Branżowa I stopnia o kierunku kucharz 
 
    Internat przeznaczony dla uczniów mieszkających w znacznym oddaleniu od Ośrodka oraz  wychowanków, którzy ze względu na skomplikowaną sytuację rodzinną nie mogą przebywać na stałe we własnych domach.

          
  W Ośrodku prowadzone są  także zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla małych dzieci wykazujących nieprawidłowości w  rozwoju psychoruchowym oraz ich rodzin
 


 
Ośrodek posiada:

 
znakomicie wyposażone pracownie edukacyjno – rehabilitacyjne oraz gabinety specjalistów
 

 
   

 
 
 


 

 
 

 

pracownię Integracji Sensorycznej


 
                      


 
pracownię komputerową oraz multimedialną
wi - fi
 
                     
 
 
przestronne i estetyczne sale w internacie, stołówkę, "pokoje cichej nauki"               
 
 
 
windę, podjazd dla wózków inwalidzkich, własny środek transportu


 
   
 
 
 
 
ciekawie zaprojektowany plac zabaw
 
                                          
 

 
 

 
W naszym Ośrodku zapewniamy ponadto:
 
.opiekę wykwalifikowanej kadry oraz pomoc specjalistów: psychologa, pedagoga, logopedy, pielęgniarki i nauczyciela gimnastyki korekcyjnej
.zajęcia rewalidacyne, dydaktyczno- wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, gimnastyki korekcyjnej
. bezpłatne podręczniki, praktykę zawodową
. ciekawe formy spędzania czasu wolnego w internacie oraz na zajęcjach pozalekcyjnych- kołach zainteresowań:informatycznym, teatralnym, plastycznym, tanecznym, turystyczno- krajoznawczym
.atrakcyjne wycieczki, imprezy, konkursy
.dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjne nad Morzem Bałtyckim
 
 
 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej placówki.
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu
14 6845430