/top1.jpg
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Złotej im. Marii Konopnickiej

Profilaktyka- dzień pierwszy

Opublikowano w: September 22, 2021
Kategoria: Rok Szk.2021/2022
Napisany przez: SOSW
   Program dnia był bardzo bogaty, był ewaluacją działań wychowawczych i

dydaktycznych poświęconych bezpieczeństwu w  ruchu drogowym oraz

propagowaniu szeroko pojętych działań profilaktycznych.
 
      

    Głównym punktem dnia była prelekcja policjantów z Sekcji Prewencji ds. Nieletnich

Komendy Powiatowej w Brzesku: młodszego aspiranta-  p. Moniki Tomkiewicz oraz

aspiranta sztabowego- p. Mirosława Pysno. Podczas spotkania odbyły się warsztaty

na temat  zasad w ruchu drogowym oraz ćwiczenia w przechodzeniu przez przejście

dla pieszych.

                               

    Drugim ważnym tematem, który został poruszony  było bezpieczeństwo w sieci,

cyberprzemoc oraz skutki prawne działań tj: mobing, nękanie, prześladowanie,

agresja.

                                     

Dziękujemy za bardzo ciekawy wykład  i upominki( odblaski i materiały informacyjne)
 
opr. A. Radziak