/top1.jpg
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Złotej im. Marii Konopnickiej

Wspólnie dla Was śpiewamy!

Opublikowano w: October 21, 2021
Kategoria: Rok Szk.2021/2022
Napisany przez: SOSW

   Uroczystość rozpoczęło wystąpienie pani Dyrektor Bożeny Barwiołek, która powitała

wszystkich zgromadzonych: Rodziców, Uczniów i wszystkich pracowników SOSW w

Złotej, podziękowała Nauczycielom i Wychowawcom za ich trud wkładany w

nauczanie i wychowywanie młodzieży oraz wręczyła Nagrody Dyrektora.
 

 
      Następnie rozpoczęła się część artystyczna. Kolejno zaprezentowali się:

uczniowie ze szkolnego koła tanecznego „Pląs”, zespół „Piętrzaki z gestem” oraz

młodzież ze szkolnego koła teatralnego „Fantazja”.

 
      Po akademii miało miejsce pasowanie wychowanków na uczniów naszego

Ośrodka. Pani Dyrektor dokonała pasowania młodzieży, która chwilę wcześniej

złożyła uroczyste ślubowanie.

      Po zakończeniu części artystycznej, pełni wrażeń i wzruszeń usiedliśmy do

uroczystego obiadu.

    Obchody Święta naszej szkoły zakończyła zabawa taneczna na świeżym

powietrzu.
                                                                                                      oprac. M. Dudek