/top1.jpg
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Złotej im. Marii Konopnickiej

Przetargi

     
 
   

   POWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ROKU 2018 DO SOSW w ZŁOTEJ

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH w ROKU 2018 do SOSW w ZŁOTEJ

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH w ROKU 2018 do SOSW w ZŁOTEJ

  DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH w ROKU 2018 do SOSW w ZŁOTEJ- specyfikacja wraz z załącznikami

  DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH w ROKU 2018 do SOSW w ZŁOTEJ- specyfikacja wraz z załącznikami
   SPECYFIKACJA O ISTOTNYCH WARUNKACH ZAMÓWIENIA- ZAPYTANIA OFERTOWE NA DOSTAWY ARTYKUŁÓW OGÓLNOSPOŻYWCZYCH do SOSW w ZŁOTEJ

   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA DOSTAWY ARTYKUŁÓW
OGÓLNOSPOŻYWCZYCH do SOSW w ZŁOTEJ
 SPECYFIKACJA O ISTOTNYCH WARUNKACH ZAMÓWIENIA- ZAPYTANIA OFERTOWE NA DOSTAWY WARZYW, OWOCÓW ŚWIEŻYCH, JAJ KURZYCH od 04.09 do 31.12. 2017r

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA DOSTAWY WARZYW, OWOCÓW ŚWIEŻYCH, JAJ KURZYCH od 04.09 do 31.12.2017r  POWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ROKU 2017 DO SOSW w ZŁOTEJ
  
W dniu 13.12.2016r publikujemy nową specyfikację istotnych warunków zamówień w związku ze zmianą sporządzania faktur wynikających ze zmiany przepisów.
 
 
 DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH W ROKU 2017 DO SOSW w ZŁOTEJ - SPECYFIKACJA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH W ROKU 2017 DO SOSW w ZŁOTEJ   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA DOSTAWY WARZYW, OWOCÓW ŚWIEŻYCH I JAJ KURZYCH od 01.09 do 31.12.2016r

  SPECYFIKACJA O ISTOTNYCH WARUNKACH ZAMÓWIENIA - ZAPYTANIA OFERTOWE  NA DOSTAWY WARZYW, OWOCÓW ŚWIEŻYCH, JAJ KURZYCH
od 01.09 do 31.12. 2016r

 


  Modernizacja chodnika, linii kanalizacyjnej, placu przed budynkiem SOSW w Złotej- specyfikacja

  Opis przedmiotu zamówienia-  załącznik nr.1

    Zapytanie Ofertowe - załącznik nr.2

    Umowa - załacznik nr.3  POWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA NA DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO SOSW ZŁOTA W ROKU 2016

  DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH w 2016 roku - SPECYFIKACJA SIWZ wraz z załacznikami

  OGŁOSZENIE O DOSTAWACH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO SOSW W ZŁOTEJ W ROKU 2016


  POWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ WARZYW I OWOCÓW ŚWIEŻYCH, JAJ DO SOSW ZŁOTA W ROKU 2015

   OGŁOSZENIE WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWY WARZYW I OWOCÓW ŚWIEŻYCH ORAZ JAJ DO SOSW W ZŁOTEJ W ROKU 2015

   POWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA NA DOSTAWY ART. SPOŻYWCZYCH DO SOSW ZŁOTA W ROKU 2015

  DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH W ROKU 2015 -specyfikacja wraz z załącznikami

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO SOSW ZŁOTA NA ROK 2015
     POWIADOMIENIE O WYNIKACH PRZETARGU NA DOSTAWĘ PIECZYWA I ARTYKUŁÓW PIEKARNICZYCH - ROK 2014 

    AKTUALNE OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ PIECZYWA W 2014r

  SPECYFIKACJA SIWZ wraz z załącznikami na dostawę artykułów spożywczych- pieczywa i wyrobów piekarniczych
 


  POWIADOMIENIE O WYNIKACH PRZETARGU NA DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH W ROKU 2014 DO SOSW ZŁOTA

   WAŻNE! INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETARGU NA ARTYKUŁY SPOŻYWCZE W ROKU 2014

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
W ROKU  2014


  SPECYFIKACJA SIWZ WRAZ Z NIEZBĘDNYMI ZAŁĄCZNIKAMI- DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH W ROKU 2014
 


POWIADOMIENIE O WYNIKACH PRZETARGU NA ARTYKUŁY SPOŻYWCZE W ROKU 2013 - SOSW ZŁOTA

 Specyfikacja SIWZ wraz z niezbędnymi załącznikami - dostawa artykułów spożywczych 2013

  Ogłoszenie o przetargu na dostawę artykułów spożywczych w roku 2013